Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Ciepłowody
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zasady poświadczania własnoręczności podpisu Zasady poświadczania własnoręczności podpisu

INFORMACJA PODSTAWOWA:

Poświadczenie własnoręczności podpisu należy do kompetencji notariuszy, a Wójt jest uprawniony do dokonywania tych czynności jedynie w ściśle określonych przepisami prawa sytuacjach. Nadto nie istnieje możliwości delegowania tych uprawnień na innych pracowników Urzędu Gminy. Uwierzytelnienie podpisu przez Wójta w innych przypadkach niż określone w przepisach nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia podpisu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Gminy w Ciepłowodach

ul. Kolejowa 3

57-211 Ciepłowody

KATALOG PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH DOKONYWANE JEST POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Wójt Gminy Ciepłowodyjest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu w następujących przypadkach:

1)    na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji jak również na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 185).

2)    na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;

Podstawa prawna: art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 291 ze zm.).

3)    na potwierdzeniu istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę -  na żądanie organu rentowego;

Podstawa prawna: art. 128 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 291 ze zm.).

4)    na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych w postępowaniu o ustalenie świadczeń z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służ mundurowych (jednak następuje to w przypadku doręczenia pisemnych zeznań świadków za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym);

Podstawa prawna: § 16 ust. 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2373 ze zm.).

5)    na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy (jednak następuje to w przypadku doręczenia pisemnych zeznań świadków za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym);

Podstawa prawna: § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2107 ze zm.).

6)    na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać;

Podstawa prawna: art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

7)    na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę.

Podstawa prawna: art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 282).

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY POTWIERDZANIU WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU:

1)    Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.

2)    Opłata skarbowa – w przypadkach gdy jest wymagana.

3)    Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

4)    Wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej.

5)    Wypełnione oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje.

OPŁATY

Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu (od każdego podpisu) wynosi 9,00 PLN.

Podstawa prawna: art. 1 ust.1 pkt 1 ppkt 1a, część II załącznika pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.).

Opłaty nie pobiera się za poświadczenie własnoręczności podpisu w sprawach, które nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 w/w ustawy jak również w przypadku gdy przepis prawa tak stanowi (Katalog - pkt 2 i 3)data wytworzenia2022-02-25
data udostępnienia2022-02-25
sporządzone przez
opublikowane przezSebastian Hebda
ilość odwiedzin100
rejestr zmianzobacz »
Gmina Ciepłowody, Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody, tel.: (74) 810-35-09, fax: (74) 810-32-28, sekretariat@cieplowody.pl, www.cieplowody.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@