Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa WŁADZE GMINY Rada Gminy Ciepłowody SESJE RADY GMINY CIEPŁOWODY Projekty uchwał Kadencja VIII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja VIII, menu 104, strona 2 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja VIII

Data wytworzenia 2022-07-25, ostatniej modyfikacji 2022-07-26 09:02

XLII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - LIPIEC 2022

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej dz. nr 40/2, obręb Janówka. POBIERZ - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. POBIERZ
Data wytworzenia 2022-06-21, ostatniej modyfikacji 2022-06-27 08:54

XLI SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - CZERWIEC 2022

Projekty uchwał: - w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ciepłowody, w roku szkolnym 2022/2023 POBIERZ - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok POBIERZ - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ciepłowody za 2021 rok POBIERZ - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok POBIERZ - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Data wytworzenia 2022-05-27, ostatniej modyfikacji 2022-05-27 12:36

XL SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - MAJ 2022 - II POSIEDZENIE

Projekty uchwał: - w sprawiezasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciepłowodach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
Data wytworzenia 2022-05-16, ostatniej modyfikacji 2022-05-20 09:07

XXXIX SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - MAJ 2022

Projekty uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok POBIERZ - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody POBIERZ
Data wytworzenia 2022-04-25, ostatniej modyfikacji 2022-05-20 09:06

XXXVIII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - KWIECIEŃ 2022

Projekt uchwał: - w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach Gminny Ośrodek Zdrowia za 2021 rok POBIERZ - w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Ciepłowody - obręb Janówka POBIERZ - sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok POBIERZ Dodatkowe materiały: - ocena zasobów Pomocy
Data wytworzenia 2022-03-24, ostatniej modyfikacji 2022-05-20 09:06

XXXVII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - MARZEC 2022

Projekt uchwał: - w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach POBIERZ - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciepłowody na 2022 rok POBIERZ - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok POBIERZ - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Data wytworzenia 2022-02-01, ostatniej modyfikacji 2022-05-20 09:06

XXXVI SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - LUTY 2022

Projekt uchwał: - w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 grudnia 2021 roku na Wójta Gminy Ciepłowody POBIERZ - w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych POBIERZ - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ciepłowody na lata 2022-2024 POBIERZ - w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2022 rok POBIERZ - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody POBIERZ - w sprawie
Data wytworzenia 2021-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-12-30 07:42

XXXV SESJA KADENCJI VIII - GRUDZIEŃ 2021

Projekt uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok POBIERZ Dodatkowe materiały: - sprawozdanie z działalności klubu sportowego LKS Ślęża Ciepłowody za rok 2021 POBIERZ - roczny raport pracy animatora na boisku sportowym Orlik w Ciepłowodach POBIERZ
Data wytworzenia 2021-12-17, ostatniej modyfikacji 2021-12-17 13:11

XXXIV SESJA KADENCJI VIII - GRUDZIEŃ 2021

Projekt uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok POBIERZ - zmieniająca uchwałę z dnia 16 marca 2020 roku Rady Gminy Ciepłowody w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spejclaistyczne usługi opekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usłóg opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychycznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
Data wytworzenia 2021-11-18, ostatniej modyfikacji 2021-11-18 09:37

XXXIII SESJA KADENCJI VIII - LISTOPAD 2021

Projekt uchwał: - w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody POBIERZ - w sprawie Programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 POBIERZ - w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
2 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.